Logga in på Lagbevakning

Vi bakom Lagbevakning

Bakom Lagbevakning.com står Östersunds Järnvägskompetens AB.

Östersunds Järnvägskompetens

Företaget som bildades i januari 2003 ägs och drivs av Mats Andersson. Företaget har tre huvudverksamheter: utbildning, uthyrning av personal samt konsultering.

Utbildningar

Vi genomför bland annat behörighets­givande grund­utbildningar och fortbildningar för operativ personal inom områdena trafiksäkerhet, elsäkerhet samt fordon.

Vi har tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva lokförarutbildning och genomföra examination enligt lagen SFS 2011:725 om behörighet för lokförare.

Uthyrning av personal

Vi hyr ut lokförare, tillsyningsmän för arbeten och färder samt växlingspersonal, med hög kompetens och lång erfarenhet inom sina respektive yrkesområden. Utöver detta har vi stor erfarenhet av tester, provkörningar i samband med godkännande av fordon/infrastruktur.

Konsulttjänster

Vi har en bred erfarenhet från tillstånds­ansökningar och hantering av godkännande­ärenden. Vi vet vad som krävs när det gäller krav på säkerhets­styrning av verksamheten, uppföljningar och internrevisioner samt utredning av olyckor och tillbud i järnvägsmiljö.

Mer information om Östersunds Järnvägskompetens

Gå till www.jarnvagskompetens.se

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB