Logga in på Lagbevakning

Lagbevakning

Lagar, föreskrifter inom järnvägsområdet är omfattande och nya krav tillkommer löpande, inte minst med anledning av det pågående arbetet inom Europeiska unionen för att skapa ett enhetligt europeiskt järnvägssystem.

Att hålla reda på vilka lagar och krav som berör verksamheten och vilka ändringar som eventuellt kan beröra kan vara svårt och ta tid. Det är dock både viktigt och nödvändigt för verksamheten.

Genom att prenumerera på lagbevaknings­tjänsten ges tillgång till aktuell information om lagar och krav. I lagbevaknings­tjänsten ingår en företagsanpassad laglista, med lagar och krav som i stora drag styrs av vilken verksamhet som bedrivs. Vidare ingår även bevakning av förändringar samt naturligtvis uppdatering av laglistan.

Laglistan är inte enbart avgränsad till lagar, den inkluderar även föreskrifter och andra bestämmelser som har direkt förbindelse med den berörda verksamheten. Lagbevaknings­tjänsten är också ett bra stöd för att följa upp hur företaget lever upp till lagar, krav etc. (genom t.ex. internrevision).

Kostnad för lagbevaknings­tjänsten utgörs av en engångsavgift samt därefter av en löpande månadsavgift.

Mer om hur lagbevaknings­tjänsten fungerar


Detta ingår i vår lagbevaknings­tjänst

  • Laglista med utskriftsfunktion
  • Länkar till lagar med utskriftsfunktion
  • Bevakning av förändringar i lagstiftning etc.
  • Nyheter – nya/ändrade/slopade lagar och krav
  • Versionshistorik
  • Sammanfattande beskrivning
  • Fritextfält för egna noteringar
  • Arkivfunktion
  • Uppdatering av laglista
  • Support och systemförvaltning
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB